Anmälan till utbildning

Filosofi - Ht18 Emotioner

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Filosofi - Ht18 Emotioner
Föreläsare FD Gustafsson Ylva /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider torsdag 15.11.2018 kl.17:30-20:00
fredag 16.11.2018 kl.17:30-20:00
lördag 17.11.2018 kl.09:00-14:00
söndag 18.11.2018 kl.09:00-12:15
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 24.10.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Innehåll Vad betyder det att styras av sina känslor, att kontrollera sina känslor eller att kämpa mot sina känslor? Är emotioner inre upplevelser som uppstår av kausala orsaker? Ibland ansvarar man för sina känslor, ibland inte. Vilken är relationen mellan känsla och förnuft? Vilken är relationen mellan kropp och känsla? Hur förstår vi andra människors känslor? Vad är empati? Är känslor naturliga eller är de historiskt föränderliga fenomen? Vad är emotionell intelligens, empatiskt lyssnande och mindfulness? Avspeglar den ökade betoningen på emotioner inom yrkeslivet något om dagens samhälle? Är utbrändhet ett modernt fenomen? Kursen behandlar centrala problem och frågeställningar i både äldre och modernare filosofers syn på känslor. Vi ser bl.a. närmare på Aristoteles, stoikerna, René Descartes och William James syn på sådant som vrede, rädsla, stolthet, sorg, melankoli m.m. Också modernare filosofer så som Jean Paul Sartre, Antonio Damasio, Robert Solomon, Martha Nussbaum, Karin Johannisson med flera diskuteras.
Arbetssätt Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning.
Examination Hemtentamen eller uppsats.
Litteratur Enligt examinators anvisningar.

Utskriven 21 november 2018 kl 10:09