Anmälan till utbildning

Företagsekonomi - Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Företagsekonomi - Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1
Föreläsare Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /
Kursram Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner
och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du
framöver kommunicerar ekonomi.
Kurstider 19.11.2018 kl 9-16
20.11.2018 kl 9-16
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 19.10.2018
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 455
Kommentar inkl kaffe och kursmaterial
Inledning Kursen arrangeras i samarbete med Roda Utbildning Ab.
Förkunskaper För denna ekonomikurs krävs inga förkunskaper.
Målgrupp Den här kursen är perfekt för assistenter, sekreterare och andra som arbetar med administrativa uppgifter och som behöver få en bättre förståelse för ekonomi och dess olika begrepp. Kursen passar även för personer som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp sina ekonomiska kunskaper.
Mål Konkreta exempel på vad du kan efter kursen är:
- förstå och använda ekonomiska termer
- dra slutsatser och beskriva samband för att kunna starta och delta i ekonomiska resonemang
- kunskap om olika sätt att påverka lönsamheten
- läsa ekonomiska rapporter och tolka innebörden
- olika ekonomirutiner och vilka samband som finns dem emellan.
Innehåll - vad ekonomi är
- olika tolkningar av begreppet ekonomi
- olika företagsformer
- förstå och använd ekonomiska rapporter
- vad är egentligen en balansräkning?
- intäkter och utgifter
- fasta och rörliga kostnader
- olika typer av tillgångar och skulder
- periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut
- budgetering
- lär dig tolka bokslutet
- momshantering
- betalningar
- bokföring
- fakturering
- hur man gör en budget
- förstå grunderna i företagandet.
Arbetssätt Vi varvar med mycket övningar och praktiska exempel
hämtade från dagens företagsverklighet.

Utskriven 21 november 2018 kl 09:28